Odoo 8 na Debian 7

Odoo 8 na Debian 7 Navodila po korakih Osnovna nastavitev apt-get install bash-completion nano mc zip unzip arj git mercurial bzr locate update-alternatives –config editor Nastavitev SSH ključa ssh-keygen -t rsa -C “sysadmin@email” eval “$(ssh-agent -s)” ssh-add ~/.ssh/id_rsa in dodaj vsebino id_rsa.pub v github račun. ODOO nastavitve Odoo uporabnik (in lastnik) adduser –system –quiet –shell=/bin/bash […]

Namestitev OpenERP 6.1 na Debian strežnik

OpenERP 6.1 iz “debla” Priprava Debian Squeeze strežnika Ustvarimo openerp uporabnika, ki bo lastnik zagnane aplikacije (iz varnostnih razlogov ni smotrno zaganjati aplikacij kot “root”)

Prilagodljiv organizacijski informacijski sistem

Matjaž Mozetič, ©2011-2012 MATMOZ d.o.o., Vse pravice pridržane Zgradimo si lasten informacijski sistem Informacijski sistemi prevzemajo vedno vidnejšo vlogo v borbi za konkurenčno prednost. Iz orodij, ki so sprva služila predvsem za izvajanje ponavljajočih se nalog, kot so obdelava obrazcev ter v obliki poročil izdajanje dokumentov (računov, dobavnic, razglasov, vabil, …) postajajo orodje za usmerjanje […]