Delo z GIT – vzdrževanje veje sinhronizirane z izvornim skladiščem

Ta članek ni namenjen opisu ali razlagi, kaj GIT sploh je, saj je ta del že zelo dobro dokumentiran na spletu, a še vedno najdemo nekaj težav z razumevanjem osnovnih funkcij, ki so potrebne za vzdrževanje usklajenosti med izvornim skladiščem in vejo skladišča, zato sem se odločil, da zapišem ta poenostavljeni vodič skozi nekatere osnovne […]

Odoo 8 na Debian 7

Odoo 8 na Debian 7 Navodila po korakih Osnovna nastavitev apt-get install bash-completion nano mc zip unzip arj git mercurial bzr locate update-alternatives –config editor Nastavitev SSH ključa ssh-keygen -t rsa -C “sysadmin@email” eval “$(ssh-agent -s)” ssh-add ~/.ssh/id_rsa in dodaj vsebino id_rsa.pub v github račun. ODOO nastavitve Odoo uporabnik (in lastnik) adduser –system –quiet –shell=/bin/bash […]