Engineering consultancy

Svetovalni inženiring

V zadnjih letih smo sodelovali pri velikem številu pomembnejših razpisov v regiji iz področja energetske infrastrukture in prometne infrastrukture, večinoma v vlogi zunanjega sodelavca in koordinatorja skupin ponudnikov iz različnih držav.

Pridobili smo izkušnje iz področja svetovalnega inženiringa tako pri izvajanju del (gradbenih, elektroinštalacij, strojnih inštalacij) na področju energetske infrastrukture; predvsem iz področja plinovodnih omrežij, električnih visokonapetostnih daljnovodov, vodovodnih in kanalizacijskih omrežij in spremljevalne infrastrukture, kakor tudi v vlogi investitorja pri tovrstnih projektih.

Razpisi

 • Priprava razpisov pred zbiranjem ponudb in priprava razpisne dokumentacije v fazi sodelovanja na razpisu
 • Konzorcijske in izvajalske pogodbe
 • Organizacijska pomoč: sodelovanje na razpisih; sodelovanje pri iskanju ustreznih povezav s tujimi in/ali domačimi  partnerji, sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in pri koordinaciji s partnerji

Racionalizacija poslovanja

 • racionalizacija poslovne administracije; svetovanje in sodelovanje pri izbiri najustreznejših orodij za izboljšanje stanja in izločitev podvajanja dela; sodelovanje pri razvoju orodij po meri in pri izbiri partnerjev za razvoj ali implementacijo orodij
 • sodelovanje pri snovanju organizacije pred uvedbo ERP sistema, sodelovanje pri razvoju in implementaciji ERP sistema, personalizacija sistemov po meri in potrebah stranke
 • informatizacija podjetij in druge storitve po potrebi strank

Področja in izkušnje

UPRAVLJANJE RAZPISOV IN OPERATIVNO UPRAVLJANJE

 • razpisi iz področja energetske infrastrukture
 • razpisi iz področja železniške infrastrukture
 • izkušnje iz področja izvajalskih del na energetski infrastrukturi
 • izkušnje iz področja investicijskih gradenj

ERP AND PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IMPLEMENTATION

 • ERP sistemi osnovani na odprtokodnih rešitvah
 • Linux operacijski sistemi za strežnike in namizne računalnike (Archlinux, Debian, Ubuntu, Fedora, …)

MEDNARODNE OPERACIJE

 • aktivno znanje slovenskega, italijanskega in angleškega jezika
 • globalne mednarodne povezave in partnerstva