Članki

Materialne dobrine – Upravljanje materialnih virov

Materialna dobrina je vsaka materialna stvar, kot npr. komponente (deli), orodja, stroji, oprema, delovni prostor, ki jih potrebujemo za opravljanje svoje dejavnosti.

pasted_image

Parametri

Osnovni parametri, ki jim želimo slediti, so:

 • kategorizacija (določitev željenih kategorij in podkategorij)
 • lastnosti (določitev željenih lastnosti, kot npr. leto proizvodnje, model, moč, nosilnost, ipd.)
 • opombe (tekstualno po želji, k vsaki posamezni dobrini)
 • identifikacija – inventarna številka (črtna koda), serijska številka proizvajalca, proizvajalec in fotografije sredstva
 • dodeljevanje in premiki

lokaciji (dislocirano skladišče, poslovna enota)

projektu (delovišču, gradbišču)

zaposlenemu

drugi dobrini

dnevnik premikov (in dodelitev)

 • dokumentacija
določitev željenih tipov dokumentov (certifikati, prometna in obratovalna dovoljenja, priročniki, vzdrževalni cikli, …)

sledenje rokom (datumi izdaje in datumi veljavnosti dokumentov)

pasted_image001

Kategorizacija

Primer uporabnosti:

 1. Osebna varnostna oprema
  1. Delovni čevlji
   1. tip 1
   2. tip 2
   3. tip 3
   4. Čelade
   5. Maske in očala
 1. Osebna orodja
  1. Izvijači
  2. Ključi
  3. Vrtalni stroji
  4. Kladiva
 1. Mehanizacija
  1. Rovokopači
   1. do 3 tone
   2. nad 3 tone
  2. Kombinirke
  3. Buldožerji
  4. Kompresorji
  5. Elektro agregati

Vsaka organizacija lahko pripravi in uporabi svoj model kategorizacije materialnih dobrin

Lastnosti, opombe in identifikacija

Vsaki posamezni materialni dobrini lahko določimo inventarno številko za sledljivost, ki nam po potrebi omogoča tudi spremljanje premikov z uporabo čitalca črtne kode, čipa, GPS oddajnika itd. Prav tako lahko pri vsaki materialni dobrini vodimo evidenco podatkov kot so: proizvajalec, proizvajalčeva serijska številka, lastnosti materialne dobrine (po želji, npr. moč, nosilnost, ipd.).

pasted_image002

Dodeljevanje in premiki

Vzemimo za primer podjetje, ki opravlja določeno dejavnost izven svojega sedeža (npr. gradbeno, inštalacijsko, vzdrževalno, prevozno, dostavno, ipd.) ali pa podjetje, ki ima večje število dislociranih poslovnih enot. Podjetje ima v lasti za potrebe opravljanja svojih storitev številne materialne dobrine, kot so orodja, stroji, oprema, delovna sredstva, delovni prostori, ki jih razporeja na različne delovne lokacije, pa najsi bodo to gradbišča, delovišča, dislocirani obrati ipd., lahko jih dodeljuje zaposlenim (osebna delovna oprema, varnostni pripomočki, orodje, ipd.), nekatere dobrine pa celo dodeljuje drugim dobrinam (gasilski aparat, prva pomoč, električni agregat, kompresor, ipd. dodeljeni poltovornjaku, nastavki in cevi dodeljeni kompresorju, ipd.). Ko zaposlenega ali tako (sestavljeno) dobrino dodelimo delovišču, to pomeni, da temu delovišču v “paketu” dodelimo tudi vse pripadajoče dobrine dodeljene tej dobrini.

Dokumentacija

Največjo zmedo navadno povzroča ravno t.i. tehnična birokracija, ki se v primeru materialnih dobrin navadno nanaša na certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje, programiranje vzdrževalnih ciklov, prometna in obratovalna dovoljenja in zavarovalne police. Sistem nam omogoča evidenco in sledljivost kakršnega koli spremnega dokumenta, z integracijo DMS (document management system) znotraj našega ERP pa tudi elektronsko arhiviranje navedenih dokumentov. Sledimo tudi rokom dokumentov (datumi izdaje in datumi zapadlosti), kjer lahko izpišemo poročila dokumentov, ki zapadajo v določenem intervalu (npr. kaj zapade v naslednjih 6 mesecih), kar nam omogoči planiranje vzdrževalnih ali certifikacijskih ciklov.

Zaključek

Modul Material Asset smo razvili v sklopu skupine Didotech z željo, da bi omogočili boljše vodenje in sledljivost materialnih dobrin znotraj delovnih organizacij, saj smo smatrali, da se le-teh ne sme in ne more voditi v sklopu vodenja skladišča (kot predvideva privzeti način), istočasno pa zaradi specifike dodeljevanja materialnih dobrin (skladiščni inventar lahko premikamo med lokacijami, ni ga pa možno dodeliti osebi ali drugemu artiklu iz istega inventarja, prav tako ga ni možno dodeliti projektu/gradbišču, temveč le fiksni fizični lokaciji; v primerih kompleksnih gradbišč, kjer lokacija ni fiksna, nas je to omejevalo). Modul je preveden v slovenski, italijanski in angleški jezik, na posnetkih pa so prikazi v italijanskem jeziku, ker so pobrani iz baze naše stranke iz Italije.