Vsa podjetja težijo k proizvodnji istega izdelka – denarja.

Vse ostalo je le formalnost na poti do njega.

Pogosto vidim naokrog definicijo projekta kot nekaj, kar je omejeno na “edinstvene” proizvode. Interpretacija te definicije je lahko zavajajoča. Serijska proizvodnja ni izključena. Projekt je dejansko izpolnitev potrebe, naročila, ideje, in ker so vsako povpraševanje, potreba, naročilo, pogodba, ideja pravzaprav edinstvene, se lahko vsak proizvod dejansko lahko smatra za edinstvenega. Proizvod je lahko predmet, storitev ali kombinacija obeh, a če upoštevamo celotno tržno verigo (od povpraševanja do dobave), lahko vidimo, da je vedno kombinacija obeh. Vedno!

Projekt je začasen podvig namenjen nastanku edinstvenega rezultata, in spet to vključuje vsako posamezno povpraševanje, zahtevo, naročilo, potrebo, pogodbo, vsako posamezno načrtovano dejanje z namenom dosega nekega rezultata, se lahko obravnava kot projekt, in na enak način, se Urad projektne uprave (v slovenski literaturi najdemo tudi izraz “Projektna pisarna”) lahko obravnava na bolj generičen način enostavno kot “Uprava”. Pri nekaterih naših novejših strankah smo zasledili tudi oznako “Urad za reševanje problemov” – kar je verjetno najboljši opis naših storitev kar smo jih do sedaj srečali.